Privacy

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met HBW Montage, Oude trekweg 79e, 8861KS Harlingen, handelend onder kamer van koophandel nummer 01082582

Persoonsgegevens die worden verwerkt
HBW Montage kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van HBW Montage, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HBW Montage verstrekt.

Bij HBW Montage kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom HBW Montage deze gegevens nodig heeft:
HBW Montage verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan HBW Montage je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang HBW Montage gegevens bewaart:
HBW Montage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
HBW Montage verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van HBW Montage worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RHBW Montage gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
HBW Montage maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van HBW Montage bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan HBW Montage te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HBW Montage heeft hier geen invloed op.

HBW Montage heeft Google geen toestemming gegeven om via HBW Montage verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@steigerverhuurharlingen.nl. HBW Montage zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
HBW Montage neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HBW Montage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door HBW Montage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HBW Montage op via info@steigerverhuurharlingen.nl

Contact
https:/steigerverhuurharlingen.nl is een website van HBW Montage. HBW Montage is als volgt te bereiken:

Postadres:Oude trekweg 79e, 8861KS Harlingen
Vestigingsadres: Oude trekweg 79e, 8861KS Harlingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01082582

Telefoon: 06 154 743 68
E-mailadres:info@steigerverhuurharlingen.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.